ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/10/1979

חוק הסדר יחסי עבודה בשירות חיוני, התשל"ח-1978 - הצעת חוק של חבר הכנסת א. שדיר; פיצויי התייקרות על-ידי המוסד לביטוח לאומי; תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים