ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/10/1979

המצב בבית החולים פוריה; הצורך בפיצויי התייקרות; מסקנות ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיום 31 ביולי 1979 בדבר מצוקתן של אלמנות שאירים וילדיהן; תקנות המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימאלי שמותר לנכותו מתגמוליו של נכה (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים