ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/10/1979

ועדה משותפת לוועדת החינוך והתרבות ולוועדת העבודה והרווחה לפי הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. יצחקי בנושא החינוך המיוחד; ועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה והרווחה לפי הצעה לסדר - היום של חבר הכנסת י בן מאיר בנושא מוסר העבודה בישראל; חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התש"ם -1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים