ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/07/1979

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 37), התשל"ט-1979; מסקנות הוועדה בנושא מצוקתן של אלמנות שאירים וילדיהן נוכח שיעור הקיצבאות מטעם הביטוח הלאומי; מסקנות הוועדה בנושא "המצב בבית החולים סורוקה בבאר-שבע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים