ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/07/1979

מסקנות הוועדה בנושא: מצוקתן של אלמנות שאירים וילדיהן נוכח שיעור הקיצבאות מטעם הביטוח הלאומי - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת קלמן כהנא ויעקב ז'אק אמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים