ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/07/1979

העלאת אגרות במקצועות רפואיים; חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התשל"ט - 1979; מסקנות הוועדה בנושא: המחסור באחיות; מסקנות הוועדה בנושא: התארגנות משרדי הממשלה השונים לצורך ביצוע תכנית קל"פ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים