ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/07/1979

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס 37), התשל"ט-1979; מסקנות הוועדה בנושא: התארגנות משרדי הממשלה השונים לצורך ביצוע תכנית קל"פ; תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים