ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/07/1979

מצבן של אלמנות שאירים - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת ק. כהנא ו-י. ז. אמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים