ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/07/1979

המשך הדיון בקיצוץ בשירותי הרווחה ובכוונת הממשלה לבטל את הסובסידיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים