ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/07/1979

הצעות לסדר של חברי הוועדה; חוק שירות לאומי (תיקון), התשל"ט-1979; פגישה חודשית עם שר העבודה והרווחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים