ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/07/1979

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 36), התשל"ט-1979; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 21), התשל"ט-1979; עידכון הקיצבאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים