ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/07/1979

חוק שירות לאומי (תיקון), התשל"ט -1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים