ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1979

חוק שירות לאומי (תיקון), התשל"ט-1979 הצעה לסדר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים