ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/07/1979

חוק שירות לאומי (תיקון), התשל"ט-1979; מסקנות בעניין המחסור באחיות; פיצויי התייקרות למקבלי קיצבאות ילדים במ. מ. י. לחודש יולי 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים