ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/07/1979

חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התשל"ה-1978 (הצעת חברת-הכנסת ש. דורון); תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים