ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/06/1979

צו נכי המלחמה בנאצים (הדרגה הקובעת), התשל"ט-1979; תקנות הביטוח הלאומי (עיכוב תשלום קצבת ילדים), התשל"ט-1979; תקנות תגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה ) (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים