ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/06/1979

המחסור באחיות ובעיית אחיות בריאות הציבור; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 33), התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים