ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/06/1979

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון סעיף 37), התשל"ט-1978; תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים