ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/06/1979

הצעה לסדר בעניין אחיות בריאות הציבור; סקירת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; פגישה חודשית עם שר העבודה והרווחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים