ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/05/1979

חוק הסעד הרפואי (הצעת חה"כ י. בן-מאיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים