ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/05/1979

עידכון הקיצבאות-הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו; תיקון תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים