ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/05/1979

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשל"ט-1979; תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים