ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/05/1979

תיקון תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים