ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/05/1979

גמלאות לראש רשות וסגניו (תיקון), התשל"ט-1979; תיקון טעות בחוק נכי המלחמה בנאצים (מס' 9)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים