ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/05/1979

המצב בבית - החולים נהריה הצעה לסדר היום של חה"כ ר. רוזליו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים