ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/05/1979

נציגי הוועדה לוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת העבודה והרווחה לנושא פינוי ובינוי השכונות בדרום תל-אביב-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יצחק יצחקי; ערי פיתוח ותכנית קל"פ-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת חיים בר-לב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים