ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/05/1979

חוק הספנות (ימאים), התשל"ג - 1973; תקנות בדבר ציוות אניות ישראליות בצוות ישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים