ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/04/1979

עידכון קיצבאות ילדים; תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים) (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים