ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/04/1979

חוק מס מקביל (תיקון מס' 4), התשל"ט -1979; עדכון קצבאות הילדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים