ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/03/1979

עדכון הקיצבאות - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ש. ארבלי - אלמוזלינו (המשך הדיון) ומכתב ממנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מיום 23 במרס 1979 בעניין מתן פיצוי של 5% לאוכלוסיות נתמכות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים