ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/03/1979

עדכון הקצבאות - הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו (המשך הדיון) ומכתב מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מיום כ"ד באדר - 23 במרס 1979 בעניין החלטת הממשלה לפצות את האוכלוסייה הנתמכות ב-5%

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים