ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/03/1979

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 34), התשל"ט-1979; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים