ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/03/1979

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 34), התשל"ט - 1979; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ו'), התשל"ט - 1979; תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים