ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/03/1979

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 33), התשל"ט-1979 - הצעת חוק של חברת הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו; עדכון קיצבאות ילדים - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו; פגישה חודשית עם שר העבודה והרווחה י. כץ ומנכ"ל משרדו י. גורלניק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים