ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/02/1979

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים