ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/02/1979

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התשל"ט - 1978; שאלות ותשובות עם שר הבריאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים