ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/02/1979

פגישה חודשית עם שר העבודה והרווחה; תקנות בדבר ציוות אניות ישראליות בצוות ישראלי; תקנות בדבר קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים