ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/02/1979

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התשל"ט -1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים