ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/01/1979

דברי פרידה מחבר הכנסת י. ז. אמיר; התארגנות משרדי הממשלה השונים לצורך ביצוע תכנית קל"פ - המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים