ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/01/1979

חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973-תקנות בדבר ציוות אניות ישראליות בצוות ישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים