ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/01/1979

התארגנות משרדי הממשלה השונים לצורך ביצוע תכנית קבוצות לערי הפיתוח; חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון 4), התשל"ח-1978 - הצעת חוק של חברי הכנסת א. ג. בדיאן, ע. אמוראי, י. בן-מאיר, מ. כהן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים