ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/01/1979

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התשל"ט-1978; חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנון בעניין צרכי מזון) (מס' 3), התשל"ט-1979; שכר השוטרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים