ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/01/1979

חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים