ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/01/1979

התארגנות משרדי הממשלה השונים לצורך ביצוע תכנית קל"פ הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ח. בר-לב - המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים