ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/01/1979

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנות בעניין צרכי מזון) (מס' 3), התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים