ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/01/1979

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 33) מענק ליתום הצעת חוק של חברת- הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו; חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 -תקנות בדבר ציות אניות ישראליות בצוות ישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים