ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/12/1978

אזורי הפיתוח והצעת חבר הכנסת ח. בר-לב- התארגנות משרדי הממשלה השונים לביצוע תכנית קל"פ; בחירת נציגים מטעם הוועדה לוועדה משותפת עם ועדת החינוך והתרבות לנושא של נוער עבריין; השביתה במפעלי ים המלח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים