ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/12/1978

אי השתתפותם של חברי הוועדה בישיבותיה של הוועדה; העלאת זכרה של ג. מאיר ז"ל; חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 20), התשל"ט - 1978; שאלות ותשובות עם שר הבריאות א. שוסטק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים