ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/12/1978

דו"ח על גורמי הדליקה בבית-חרושת עץ הזית; חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978; עבריינות נוער

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים