ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/11/1978

תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) ( סדרי קביעת גמלה. מתן הודעות. ביצוע והיוון), התשל"ט -1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים